Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:43:03+01:00
Dziura ozonowa:
w formie areozoli, zanieczyszczających atmosferę, występują kosmetyi, leki, farby i lakiery, które mogą zawierać freony. Freony to związki chemiczne o złożonej budowie, w skład których wchodzi m.in. chlor i fluor. Przyczyniają się one do powstawania dziury ozonowej w atmosferze. W efekcie na Ziemię dociera coraz więcej promieniowania nadfioletowego (UV).

Smog:
Tlenek siarki (IV) i tlenek węgla (IV) wraz z parą wodną osadzają się na cząstkach pyłów i sadzy, tworząc mgłę przemysłową nazywaną smogiem.

Kwaśne opady:
tlenek siarki (IV), tlenek węgla (IV) oraz tlenek azotu (III i IV) rozpuszczają się w wodzie deszczowej i w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię, niszcząc zabytkowe budowle i środowisko przyrodnicze m.in. roślinność.

Transport samochodowy, kolejowy i lotniczy, pożary lasów, wyładowania atmosferyczne, wybuchy wulkanów.

żródła antropogeniczne:
Wytworzone przez człowieka lub będące wynikiem jego działalności źródła tlenków siarki, tlenków węgla i tlenków azotu.

zródła naturalne:
Źródła tlenku węgla (IV), tlenku węgla (II) tlenków azotu oraz metanu.

Ogółem powietrze zanieczyszczane jest przede wszystkim przez dymy fabryczne, gazy wylotowe silników spalinowych i pyły substancji odpadowych. Zanieczyszczenia te roznoszone są prądami powietrza: pionowymi lub poziomymi
Najbardziej zanieczyszczone jest powietrze nad zakładami produkcyjnymi i w ich otoczeniu oraz nad miastami, najczystsze - nad powierzchnią mórz i nad dużymi obszarami leśnymi.
Zanieczyszczenie powietrza wzrasta w ciepłej porze roku i w okresach suszy, a zmniejsza się w zimie i w okresie opadów deszczowo-śniegowych.
W atmosferze wokół ośrodków fabryczno-miejskich stwierdza się zanieczyszczenia gazowe, głównie tlenkiem węgla i gazami spalinowymi. Ponadto w zanieczyszczonym powietrzu występują tlenki azotu i siarki, amoniak, siarkowodór itp.

Wybierz najpotrzebniejsze :)