Odpowiedzi

2009-12-16T19:19:10+01:00
To bedzie b
lakolit- między dwoma warstwami skalnymi powstaje soczewka magmy wypukłą ku górze
dajka- intruzja niezgodna w postaci żył przecinających otaczające warstwy skaln
batolit-olbrzymie intruzje magmowe typu niezgodnego,
2009-12-16T19:18:39+01:00
Odpowiedz b
plutonizm ogół procesów geologicznych polegających na podziemnym tworzeniu, przemieszczaniu się magmy.
wszystkie elementy w odpowiedzi b są to nazwy różnych ukształtowań przez magme