Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:14:27+01:00
Za pomocą badań sondażowych można badać różności, np; jakie produkty ludzie kupują najczęściej, jakie kanały w telewizji oglądają najchętniej, ile wydaje przeciętny człowiek na kosmetyki, itp.itd.
2009-12-16T19:14:40+01:00

1.Sondażowe badania opinii(=badania opinii publicznej, badania polingowe)
- badania od lat 30 – tych XX w.
- nastawione na pomiar stanów świadomości i opinii społeczeństwa, które to opinie odnoszą się do bieżących wydarzeń
- prowadzone w sposób systematyczny, co pozwala śledzić zmiany zachodzące w nastawieniach, opiniach, nastrojach społecznych i przewidywać zachowania zbiorowości, grup społecznych
- te badania to BAROMETR NASTROJÓW SPOŁECZNYCH
- z tymi badaniami często utożsamia się socjologię
specjalna kategoria tych badań : badania prowadzone przed wyborami – tu istnieje możliwość prognozowania wyników wyborów
badania exit pools – prowadzone po wyjściu ludzi z lokali wyborczych
2.Sondaże rynkowe
- poznanie preferencji, gustów, stanów posiadania rozmaitych dóbr, zakresu korzystania z rozmaitych usług przez ludzi z różnych kategorii społecznych
Te kategorie wyróżnia się ze względu na: płeć, wiek, poziom dochodów, miejsce zamieszkania, zawód.
- dzięki takim sondażom przewiduje się pewne zachowania konsumenckie
-> badania mające na celu ocenę skuteczności reklam (jak kampania reklamowa oddziałuje na ludzi)
3.Surveyowe badania zachowań (behavioral surveys)
- chodzi o opis stanu faktycznego (opis faktograficzny)
-> np. badania z zakresu profilaktyki zdrowotnej (pytanie o to, co człowiek je, czy dba o higienę itp.)
4.Badania o charakterze akademickim
- gł. celem jest zdobycie materiału empirycznego do weryfikacji hipotez i w efekcie do sformułowania twierdzeń teoretycznych o możliwie najszerszym obszarze ogólności
-> np. potoczne wizje struktury społecznej, ruchliwość społeczna, dystanse i nierówności społeczne
Nie bada się tu ulotnych opinii, ale względnie trwałe postawy ideologiczne, religijne, polityczne, ekonomiczne, moralność, uczestnictwo w kulturze.
5.Wieloletnie programy badawcze, służące do globalnego opisu całego społeczeństwa
- służą poznaniu faktów i opinii ludzi
- istotna jest tu wieloletność programów (a więc są to badania systematyczne)
-> Polski Generalny Sondaż Społeczny (PGSS) – od 1995r., to program badań Instytutu Studiów Społecznych UW, jest opracowany (prowadzony)metoda kwestionariusza
- badania zawsze w tym samym terminie (V i VI), próba liczy 200 osób
- wyniki badania (surowe dane z dokumentacja) są ogólnie dostępne
->Album – program w Niemczech
->GSS – program w Anglii
Te programy dają całościowy ogląd społeczeństwa co roku (lub co 2 lata – jak w Niemczech)
6.Międzykrajowe (międzynarodowe) badania porównawcze
- przygotowuję się programy międzynarodowe (kwestionariusze, ankiety stosowane równolegle w kilku krajach)
- np. Eurobarometr – program na kontynencie europejskim