Proszę o rozwiązanie przykładów:

5do potęgi 3 *5 do potęgi 8
----------------------------------
5 do potęgi 11 / 5 do potęgi 2

(3/7) do potęgi 10 * (14/3)do potęgi 10

=============================
(2do potęgi 3)do potęgi 3


0,25do potęgi 3 / 0,5 do potęgi 3
===============================
5 do potęgi 3

(1/3)do potęgi -1 * (1/3)do potęgi -2=

3

Odpowiedzi

2009-09-11T14:46:27+02:00
5³*5⁸=5¹¹
5¹¹/5²=5⁹
(3/7) do potęgi 10 * (14/3)do potęgi 10 =(3/7 * 14/3)¹⁰=2¹⁰
(2³)³=2⁹
0,25³ / 0,5 ³=0,5³
(1/3)⁻¹* (1/3)⁻²=⅓⁻³=3³
2009-09-11T15:10:45+02:00
5³ *5⁸
----------------------------------=5¹¹/5⁹=5²=25
5¹¹ / 5²

(3/7) do potęgi 10 * (14/3)do potęgi 10=2¹⁰

=============================
(2³)³=2⁹


0,25³/ 0,5³=(½)³=⅛
===============================
5 do potęgi 3=125

(1/3)⁻¹* (1/3)⁻²=(⅓)⁻³=3³=27
2009-09-11T15:17:41+02:00
A) 125*390625=48828125
b) 48828125:25=1953125
c) (59049/282475249)*(2892546511/59049)=1708019713/166798813
d) ((2)3)3=(8)3=512
e) 0,015625:0,125=0,125
f) 125
g) 3*9=27