Odpowiedzi

2009-12-16T19:20:39+01:00
W XVII wieku Polska była drugim co do wielkości krajem Europy. Granice państwa przesunęły się w kierunku wschodnim, dzięki czemu nastąpił znaczny przyrost żyznych obszarów rolnych. Dodatkowo Polska zyskała sobie w Europie miano przedmurza chrześcijaństwa. Oznaczało to, że polscy rycerze kresowi swoją walecznością, odwagą i poświęceniem ochraniali całą Europę przed napierającymi ze wschodu poganami - Turkami i Tatarami. Te zwycięstwa stanowiły powód do dumy dla polskiej szlachty, która była przekonana, że tak doskonały rozkwit państwa wynika ze szczególnej wartości jego ustroju, czyli monarchii ograniczonej silną pozycją szlachty, która cieszyła się posiadaniem szerokiego wachlarza przywilejów. Dodatkowym powodem do dumy było powszechne wówczas przekonanie szlachty o jej znamienitym rodowodzie, który wywodzono od starożytnego szczepu Sarmatów, a nawet od czasów biblijnych. Dawało to szlachcie poczucie dumy, żywy był mit sarmacki. Rozwijało się pamiętnikarstwo mające na celu przybliżenie potomkom historii rodu, z jakiego się wywodzili, i tradycji, którą winni uszanować i kontynuować (zob. Jan Chryzostom Pasek). Dodatkowo pojawił się w literaturze nurt poezji ziemiańskiej, która zachwalała uroki spokojnego życia we dworze (kontynuując tym samym renesansowy kult "wsi spokojnej"), umiar w odkrywaniu prawd doczesnych i wiecznych, a także zalety izolowania się od zgiełkliwego świata. W opozycji do owej "kultury dworku" stała kultura bogatych i potężnych dworów magnackich, które nie odcinały się od wpływów kultury zachodniej i jej propozycji w dziedzinie nauki, kultury i sztuki. moze i to bd dobrze
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:29:09+01:00
Przede wszystkim wolne elekcje z XVI wieku spowodowały podupadanie państwa, ponieważ władcy najczęściej dbali bardziej o swoje interesy niż kraju, którym władali. W XVII wieku natomiast do tronu polskiego dostała się dynastia Wazów. Zygmunt III Waza był również pełnoprawnym monarchą Szwecji, lecz Szwedzi poprzez długą nieobecność króla i jego wiarę(katolicyzm) zdetronizowali go w 1594 roku. Rozpoczęło to okres długich wojen ze Szwecją, które ogromnie wyniszczyły nasz kraj.
Polska wmieszała się również w dymitriady i od 1609 roku wojowały z Rosją. Na początku walki były prywatne, gdyż to wybrani szlachcie walczyli, natomiast potem Jan Kazimierz zobaczył szansę dla siebie na uzyskanie carskiej korony. Wojnę przegraliśmy, gdyż w 1613 roku na tron Rosji zasiadł Michał Romanow, rozpoczynając silną dynastię, która przetrwała do 1917 roku i przy okazji zniszczyła Polskę w XVIII.
Polska walczyła również z Turcją w latach 1619-1627 o później, to również miało znaczący wpływ na sytuację kraju.
Ogólnie Polska w XVIII wieku była słabym krajem, gdyż została strasznie wyniszczona wojnami z XVII. Doprowadziło to do kryzysu w XVIII i rozbiorów.