Dany jest trójkąt prostokątny ABCD, w którym dłuższa przyprostokatna BC ma dlugosc 10cm, katy ostre maja miary odpowiednio 30stopni i 60stopni. Z punktu B poprowadzono wysokosc BD tego trojkata.
a) Wyznacz dlugosc odcinka BD
b) oblicz dlugosci pozostalych bokow trojkata ABC
c) oblicz pola trijkatow ABD i BDC.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T15:39:47+01:00
Najpierw zrobię podpunkt b potem a i c : )
Gdyż podpunkt b ma niezbędne obliczenia do punktu a, a nie chce mi się jeszcze raz pisać x)

b)

10=x√3=IBCI
x=(10√3):3
x= 3⅓√3=IABI
2x=6²/₃√3 =IACI

a)

10:2=5
IBDI=5

c)

5=y√3
(5√3):3=y
1²/₃√3=y

Pabd=(a*h):2
Pabd=(5*1²/₃√3):2
Pabd=4¹/₆√3cm²

IACI-1²/₃√3=IDCI
6²/₃√3-1²/₃√3=5√3
Pbdc=(5*5√3):2
Pbdc=(25√3):2
Pbdc=12,5√3cm²

Rysunek w załączniku