Odpowiedzi

2009-12-16T19:21:38+01:00
2009-12-16T19:23:27+01:00
Pisarze: JAN ANDRZEJ MORSZTYN, DANIEL NABOROWSKI, JAN CHRYZOSTOM PASEK,
epoka: barok
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:29:08+01:00
W XVII były wojny ze Szwecją, z Tatarami, Turcją, Rosją, Brandenburgią, Siedmiogrodem. Oprócz walk z wrogami zewnętrzymi państwem osłabiały wojny domowe. Dowódcy : Jan Zabyskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Stefana Czarnieckiego, Przyszłego króla Jana Sobieskiego. W sumie stałe armie : korona i litewska w połowie XVII wieku liczyły kilka tysięcy wyszkodzonego wojska.