Odpowiedzi

2009-09-11T15:58:15+02:00
Mezopotamia- Tereny dobre do uprawy roślin, znajdowały się wzdłuż dwóch rzek i tam rozwinięto uprawę: pszenicy, lnu, prosa, jęczmienia itp. Skoro rozwinęło się rolnictwo, zaczęto również udoskonalać narzędzia: radło i pług. Rozwinęła się też hodowla zwierząt, a sprzyjające warunki pozwoliły na rozkwit rzemiosła (gliniane naczynia, cegły). Z powodu małej ilości opadów i nieregularnych wylewów rzek, skonstruowano w całym Międzyrzeczu system kanałów nawadniających oraz grobli i wałów, co przyczyniło się do rozwoju rolnictwa i ukształtowania się społeczeństwa. Jeżeli chodzi o religię, to panował politeizm (wielobóstwo), często zdarzało się, iż każde miasto miało innego Boga (najstarszy Bóg to Erilla). Na terenie Mezopotamii osady pojawiły się w VI i V tysiącleciu p.n.e., by następnie przeobrazić się w miasta.
Egipt- Wzdłuż Nilu, na żyznych glebach aluwialnych zajmowano się rolnictwem, resztę kraju stanowiły pustynie. Plony zbierano dwa, trzy razy w roku, a to za sprawą wylewów Nilu (związanych z obfitymi opadami w strefie położonej u źródeł Nilu ) i systemom nawadniającym. Uprawiano przede wszystkim pszenicę, len, jęczmień, niektóre warzywa. Hodowano osły, bydło, owce, drób.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-11T17:53:07+02:00
Ogrody:
Sady, winnice i ogrody stanowiły przeważnie niewielkie, otoczone murem obszary przecinane kanałami na podobieństwo szachownicy. W licznych ogrodach zarówno na małych działkach przydomowych jak i rozległych posiadłościach ziemskich uprawiano warzywa zioła rośliny przyprawowe i kwiaty. oczywiście bardzo ważna rolę odgrywał cień i żyzna rzeka Nil. W celu otrzymania cienia sadzono drzewa
Rośliny:
owoce głożyny jujuba
kwiaty szafranu
kwitnąca mandragora
owoce granatu
strąki ceratonii
kwitnąca gałązka tamaryszku
A oprócz tego:
palmy daktylowe
palmy dum
akacja
tamaryszek
sykomora
1 1 1