Zad. 1
W ilu gramach tlenku azotu (II) (NO₃) znajduje się tyle samo gramów azotu, co w jednym molu azotanu (V) wodoru (NH₄)?

Zad. 2
Wskaż w którym z poniższych przykładów znajduje się największa liczba atomów :
a) 0,5 mola kwasu azotowego(V)(HNO₃)
b) 37g wodorotlenku wapnia (C(OH)₂)
c) 11,2 dm³ chlorowodoru w warunkach normalnych (HCl)
d) 3,01*10²³ cząsteczek amoniaku (NH₃)

Zad. 3
Ile wynosi masa 4,48 dm³ ozonu (O₃)?

Zad. 4
Do 100cm³ roztworu KNO₃ o stężeniu 0,5mol/dm³ dodano 900cm³ wody. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.


Najważniejsze dla mnie są obliczenia ;) z góry dziękuje ;] no i fajnie by było jakby te zadania zostały zrobione dzisiaj xD

1

Odpowiedzi

2009-12-16T22:06:55+01:00
Zadanie 1.

NO = 14u + 16u = 30u = 30g/mol
HNO₃ = 1u + 14u + 48u = 63u = 63g/mol

HNO₃- w 1 molu kwasu azotowego (V) znajduje się 1 mol azotu
NO- w 1 molu tlenku azotu (II) znajduje się 1 mol azotu

stosunek 1:1- w obu substancjach znajduje się 6,02 × 10²³ cząsteczek

Odpowiedź: tyle samo gramów azotu co w 1 molu HNO₃ znajduje się w 1 molu NO czyli 30 gramach.Zadanie 2.

A. 0,5 mola HNO₃ = 6,02 × 10²³ × 0,5 = 3,01 × 10²³ cząsteczek
B. 37 gram Ca(OH)₂ = 40u + (2 × 16u) + (2 × 1u) = 74u = 74g/mol
37g ÷ 74g = 0,5 mola = 3,01 × 10²³ cząsteczek
C. 11,2 dm³ HCl = 11,2 ÷ 22,4 dm³ = 0,5 mola = 3,01 × 10²³ cząsteczek
D. 3,01 × 10²³ NH₃ = 3,01 ÷ 6,02 × 10²³ = 0,5 mola = 3,01 × 10²³ cząsteczek

A=B=C=D.

Odpowiedź: wszystkie substancje zawierają tyle samo cząsteczek, 3,01 × 10²³ cząsteczek.Zadanie 3.
4,48dm O₃ = 4,48dm³ ÷ 22,4dm³ = 0,2 mola

1 mol = 3 × 16u = 48u = 48g/mol
0,2 mola = x

0,2 ÷ 1 × 48g = 9,6g

Odpowiedź: masa 4,48 dm³ O₃ to 9,6 grama.Zadanie 4.

100cm³ = 0,1dm³

1dm³ = 0,5mola KNO₃
0,1dm³ = x

0,1 ÷ 1 × 0,5 = 0,05 mola KNO₃ w 0,1dm³

0,1dm³ + 900cm³ = 0,1dm³ + 0,9dm³ = 1dm³

Odpowiedź: stężenie molowe roztworu to 0,05mola/dm³ roztworu.