Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T14:26:15+01:00
hyd R ant
z naki
E pidemia
restrukturyz C ja
utyli Z acja
ekos Y stem
eru P cja
k Oncyliacja
S zelf
P anika
bi O logiczna
mikrofa L e
alarmowan I e
infil T racja
destrukcj Akom P etencje
k O nfrontacja
hopka L it
S tres
K ompatybilność
determinacj A

1.Wewnętrzny kran pożarowy.
2.Mogą być topograficzne, punktowe czy liniowe..
3.Występowanie większej niż zwykle liczby przypadków choroby zakaźnej w określonym czasie i na określonym terenie.
4.Zmiana struktury [układu i wzajemnych relacji elementów stanowiących całość] np. przedsiębiorstwa.
5.Przetwarzanie opadów komunalnych i przemysłowych na surowce nadające się do powtórnego zastosowania lub na substancje nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.
6.Fragment środowiska, stanowiący funkcjonalną całość, w której następuje wymiana materii między jej częścią żywą a nieożywioną.
7.Wydobywanie się na powierzchnię ziemi roztopionej lawy, popiołów, par i gazów wulkanicznych.
8.Sposób polubowego załatwiania sporów międzynarodowych z udziałem komisji rozejmczych.
9.Płaska przybżeżna część dna morskiego lub oceanicznego, będąca częścią zalanego lądu
10.Nagły, niepohamowany, często także nieuzasadniony strach, ogarniający zwykle większą liczbę ludzi.
11.Broń, która jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt, żywności i wody chorobotwórczymi drobnoustrojami i toksynami wytwarzanymi przez bakterie.
12.Fale elektromagnetyczne o długości mniejszej od 1m, którym odpowiadają częstotliwości większe od 30 MHz.
13.Rozpowszechnianie ustalonych sygnałów lub komunikatów o bezpośrednim niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza i skażeń.
14.Powolne przenikanie, przesiąkanie.
15. Zniszczenie, rozpad, unicestwienie

16.Zakres uprawnień i obowiązków.
17.Porównanie, zestawienie, sprawozdanie, starcie dwóch stron.
18.Nazwa handlowa mieszaniny tlenków miedzi, kobaltu, mangamu i srebra, przypominającej wyglądem węgiel aktywowany.
19. Stan napięcia emocjonalnego, wywołanego przez różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, tzw. stresory.
20. Zgodność techniczna współpracujących urządzeń
21.Zdolność do stanowczych, zdecydowanych rozstrzygnięć