Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:44:20+01:00
Konstytucja marcowa została uchwalona w 1921 roku,pod wzwlędem społeczno-gospodarczym utrwalała ustrój kapitalistyczny w Polsce.Ustalała republikańską formę państwa i deklarowała zasadę zwierzchnictwa narodu.Parlament składał sie z dwóch izb:sejm i senst.Przewidywała demokratyczne prawo wyborcze do sejmu,zapewniała władzy ustawodawczej znaczną przewagę nad wykonawczą.Uwzględniała szeroki samorząd terytorialny i niezawisłośc sądów.Przyznawała wiele praw i swobód obywatelskich:jak wolnośc prasy i zgromadzeń,nietykalnośc osobistą.W praktyce swobód obywatelskich nie respektowano zwłaszcza w stosunku do ruchu rewolucyjnego i mniejszości narodowych.
4 3 4