Zad.8 str. 12 CHEMIA NOWEJ ERY 2 !
andd....

zad.9 str 13:
Przeczytaj opis doświadczenia i obserwacje. Sformułuj wniosek. napisz równanie reklacji otrzymanego kwasu bromowodorowego.

"Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym. Następnie zamknięto probówkę korkiem i ostrożnie nią wstrząśnięto.

Obserwacje : Oranż metylowy zabarwia się na czerwono

wniosek: .........

równanie reakcji: ........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T20:28:53+01:00
Zad 9 str.13
Wniosek: Powstał kwas, ponieważ oranż metylowy zabarwił czerwono.
Równanie reakcji: H2 + Cl2 --------> 2HCl
Zad.8 str. 12
Kwas fluorowodorowy
wzór sumaryczny:HF
wzór strukturalny: H-F
Wartościowość r.k: 1
Masa cząsteczkowa: mHF=20u
% masowy p. %H=20u-100% %F=19u * 100%
Stosunek m.p: mH/mF=1/19
Kwas bromowodorowy
Hbr
H-Br
1
mHBr=81u
%H=81u * 100% %Br=81% * 100%/80u * x
mH/mBr=1u/80u
Kwas jodowodorowy
HI
H-I
1
mHI=128u
%H=1u*100%/128u %I=127u*100%/128u
mH/mI=1u/128u
3 2 3