Zad. 1
Samochód osiągnął szybkość 100km/h , przebywając 46 m. Gdy przyspieszenie w tym ruchu było stałe, to ile wynosiłaby jego wartość?
Zad. 2
Wykorzystując informacje z tabeli 2.4 (tabela zamieszczona w załączniku) oblicz całkowitą drogę hamowania samochodu od chwili spostrzeżenia przez kierowcę niebezpieczeństwa do zatrzymania się:
a) na suchym asfalcie przy szybkości początkowej 101 km/h (przyjmij współczynnik przyczepności 0,75)
b) na mokrym asfalcie przy szybkości początkowej 90 km/h (przyjmij współczynnik przyczepności 0,6)
Proszę o szybką pomoc bo zadania są na jutro i z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:42:16+01:00
1)
Δv = 100 km/h * (10/36) = 27,8 m/s
s = 46m

a = Δv/t => t = Δv/a
s = at²/2
at² = 2s
a = 2s/t² = 2s / (Δv/a)²
a = 2sa²/Δv²
2sa² = aΔv²
2sa = Δv²
a = Δv²/2s = (27,8m/s)² / 2*46m = 8,4 m/s²

2)
a) 53,3m
b) 53,3m
4 5 4
2009-12-16T19:49:19+01:00
Zad.1
Dane:
V=100[km/h]=27,8[m/s]
s=46[m]
Wzór:
a=(V2/2s)
Jednostka:
[a]=[(m2/s2)/m]=[m/s2]
Obliczenia:
a=[(27,8) do 2/2 x 46]=[772,84/92]=około 8,4[m/s2]
Odp. a=8,4[m/s2]
zbigniew63: dziękuję
4 5 4
2009-12-16T23:10:19+01:00
1]
Dane:
V=100 km/h =27,8 m/s
s=46m

a=(V^2/2s)


a=[(27,8)^2 /2*46]=772,84/92=ok. 8,4 m/s^2

Odp. a=8,4 m/s^2

^-do potęgi
4 5 4