Uzupełnij przysłowia i frazeologizmy odpowiednimi przymiotnikami. Ustal, które z odgadniętych okresleń ulegają stopniowaniu i wpisz je do tabeli. Utwórz ich formy stopnia wyższego i najwyższego: [tylko wypiszcie te co są do stopniowania]

•.......... Polak po szkodzie.
•..........złego początki.
•Znać się jak..........konie.
•Wyrządzić komuś............przysługę.
•Za.............progi na twoje nogi.
•Przełknąć...............pigułkę.
•Wylewac..........łzy.
•...........drzew się nie przesadza.
•Bajka o...........wilku.
•Znać kogoś jak...........szeląg.
•........zwyczaj nie pożyczaj.
•Kto zjada ostatki, ten...........i gładki.
•W nocy wszsystkie koty są...............
•Mieć...............rękę.
•Rzucić kogoś na.............wodę.
•Mieć.................gest.


Na dzisiajj szybko pliss.!

3

Odpowiedzi

2009-12-16T19:43:19+01:00
1. mądry
2. miłe
3 łyse
4 niedzwiedzia
5 progi
6 gorzka
7 krokodyle
8 starych
9 7 kozkach
10 zly
11 dobry
12 piekny
13 czarne
14 dwie lewe
15 gleboka
16 szeroki
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:45:42+01:00
Mądry Polak po szkodzie.
Dobre złego początki.
Znać się jak łyse konie.
Wyrządzić komuś niedźwiedzią przysługę.
Wylewać gorzkie łzy.
Starych drzew się nie przesadza.
Bajka o złym wilku.
Znać kogoś jaz zły szeląg.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
Kto jada ostatku ten piękny i gładki.
W nocy wszystkie koty są czarne.
MIeć dobrą rękę.
Rzucić kogoś na głęboką wodę.
Mieć szeroki gest.

mądry-mądrzejszy-najmądrzejszy
dobre-lepsze najlepsze
stare-starsze-najstarsze
zły-gorszy-najgorszy
piękny-piękniejszy-najpiękniejszy
głęboka-głębsza-najgłębsza
szeroki-szerszy-najszerszy

Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubańczykom :-)
7 4 7
2009-12-16T19:49:28+01:00
1 Mądry Polak po szkodzie.
2 Dobre złego początki.
3 Znać się jak łyse konie.
4 Wyrządzić komuś niedźwiedzią przysługę.
5 Za wysokie progi na twoje nogi.
6 Przełknąć gorzką pigółkę.
7
8 Starych drzew się nie przesadza.
9
10 Znać kogoś jak zły szeląg.
11 Dobry zwyczj nie pożyczj.
12 Kto zjada ostatki, ten jest pięnky i gładki.
13 W nocy wszystkie koty są szare.
14 Mieć szczęśliwą rękę./ Mieć wolną rękę.
15 Rzucić kogoś na głęboką wodę.
16

Sory za braki :/
3 4 3