Polecenie jest po angielsku :/ Poomocy!

Write about your typical weekend.
WRITING PLAN:
Paragraph1 : Things you do on Friday evening
On Friday evening,...
Paragraph2: Things you do on Saturday
On Saturday morning / afternoon,...
Paragraph3:Things you do on Sunday
On Sunday....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:40:22+01:00
Polecenie jest po angielsku: / Poomocy!

Napisz o swoich typowych weekend.
PISANIE PLANU:
Ustęp 1: Co robisz w piątek wieczorem
W piątek wieczorem ...
Ustęp 2: Co robisz w sobotę
W sobotę rano / po południu, ...
Ustęp 3: Co robisz w niedzielę
W niedzielę ....