Odpowiedzi

2009-09-11T16:24:38+02:00
Piast IX wiek - protoplasta Piastów (tylko według legend, nie ma źródeł historycznych na to, że Piast Kołodziej i Rzepicha istnieli)
~ Rzepicha
└─>
Siemowit IX wiek
~ NN
└─>Lestek IX - X wiek
~ NN
└─>Siemomysł X wiek
~ NN
├─Mieszko I (ok. 930 - 992), panował ok. 960-992
│ ~ Oda (zm. 1023), córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej
│ └─>Mieszko, Lambert i Świętopełk
│ └─>Dytryk
│ ~ Dobrawa (zm. 977), córka Bolesława I Okrutnego, księcia Czech
│ ├─>Bolesław I Chrobry (967 - 1025), panował 992 - 1025, król 1025
│ │ ~ NN, księżniczka węgierska
│ │ └─>Bezprym (986-1032)
│ │ ~ Emnilda słowiańska (zm. 1017), córka księcia Dobromira
│ │ ├─>Mieszko II Lambert (990 - 1034), panował 1025 - 1034, król Polski 1025-1031
│ │ │ ~ Rycheza (zm. 1063), córka Ezzona, palatyna Lotaryngii
│ │ │ ├─>Kazimierz I Odnowiciel (1016 - 1058), panował 1034(?) - 1058
│ │ │ │ ~ Maria Dobroniega (zm. 1087), córka Włodzimierza Wielkiego
│ │ │ │ ├─>Bolesław II Szczodry (1042 - 1081), panował 1058 - 1079, król Polski od 1076
│ │ │ │ │ ~ NN
│ │ │ │ │ └─>Mieszko (1069 - 1089)
│ │ │ │ ├─>Władysław I Herman (1040 - 1102), panował 1079 - 1102
│ │ │ │ │ ~ NN
│ │ │ │ │ └─>Zbigniew (ok. 1070 - 1112), książę mazowiecki 1102 - 1106
│ │ │ │ │ ~ Judyta Czeska(1056 - 1086), córka Wratysława II, króla Czech
│ │ │ │ │ └─>Bolesław III Krzywousty (1086 - 1138), panował 1102 - 1138
│ │ │ │ │ ~ Zbysława Kijowska (1085 - 1114), córka Świętopełka II
│ │ │ │ │ └─>Władysław II Wygnaniec (1105 - 1159), panował 1138-1146
│ │ │ │ │ ~ Agnieszka Babenberg (1111 - 1157)
│ │ │ │ │ ├─> Bolesław I Wysoki (1127 - 1201), książę dolnośląski od 1163
│ │ │ │ │ │ ~ Zwinisława (zm. ok. 1160), córka Wsiewołoda księcia kijowskiego
│ │ │ │ │ │ └─> Jarosław (ok. 1150 - 1201), książę opolski od 1173
│ │ │ │ │ │ ~ Krystyna
│ │ │ │ │ │ ├─> Bolesław (ok. 1160 - ok. 1175)
│ │ │ │ │ │ ├─> Konrad (ok. 1160 - ok. 1175)
│ │ │ │ │ │ ├─> Jan (ok. 1165 - ok. 1170)
│ │ │ │ │ │ ├─> Henryk I Brodaty (ok. 1165 - 1238), panował 1233 - 1238, książę wrocławski od 1201
│ │ │ │ │ │ └─> Adelajda Zbysława (ok. 1170 - 1213)
│ │ │ │ │ │ ~ Dypold II (zm. 1190), książę morawski
│ │ │ │ │ ├─> Mieszko I Plątonogi (1130 - 1211), panował 1210 - 1211, książę raciborski od 1163
│ │ │ │ │ │ ~ Ludmiła czeska(?)
│ │ │ │ │ │ └─> Kazimierz I opolski (1178 - 1230), książę opolski i raciborski od 1211
│ │ │ │ │ ├─> Ryksa Śląska (ok. 1140 - 1185)
│ │ │ │ │ │ ~ Alfons VII Imperator (1105 - 1157), król Kastylii od 1126
│ │ │ │ │ └─> Konrad Laskonogi (ok. 1150 - ok. 1180)
│ │ │ │ │ ~ Salomea z Bergu (1101 - 1144)
│ │ │ │ │ ├─> Leszek (1115 - 1131)
│ │ │ │ │ ├─> Ryksa (1116 - 1155)
│ │ │ │ │ │ ~ Magnus Silny (1106 - 1134), syn Mikołaja Estrydsena króla Danii
│ │ │ │ │ │ ~ Włodzimierz Wsiewołodowic
│ │ │ │ │ │ ~ Swerker I Starszy (zm. 1156), król Szwecji od 1130
│ │ │ │ │ ├─> Kazimierz (ok. 1120 - 1131)
│ │ │ │ │ ├─> Bolesław IV Kędzierzawy (1122 - 1173), panował 1146-1173, książę mazowiecki od 1138
│ │ │ │ │ │ ~ Wierzchosława (zm. 1148 ?), córka Wsiewołoda Nowogrodzkiego
│ │ │ │ │ │ └─> Bolesław (zm. 1172)
│ │ │ │ │ │ ~ Maria (?)
│ │ │ │ │ │ └─> Leszek (1162 - 1186), książę mazowiecki i kujawski
│ │ │ │ │ ├─> Mieszko III Stary (1126 - 1202), panował 1173-1177 i 1199-1202, książę wielkopolski od 1138
│ │ │ │ │ │ ~ Elżbieta (zm. ok. 1150), córka Beli II króla Węgier
│ │ │ │ │ │ ├─> Odon (ok. 1145 - 1194)
│ │ │ │ │ │ │ ~ Wyszesława (zm. ok. 1200)
│ │ │ │ │ │ │ ├─> Władysław Odonic (ok. 1190 - 1239)
│ │ │ │ │ │ │ └─> Eufrozyna Odonówna (zm. 1235)
│ │ │ │ │ │ │ ~ Świętopełk II Wielki (ok. 1195 - 1266), książę pomorski
│ │ │ │ │ │ ├─> Stefan (ok. 1150 - ok. 1170)
│ │ │ │ │ │ ├─> Wierzchosława Ludmiła (ok. 1150 - 1223)
│ │ │ │ │ │ │ ~ Fryderyk I (1143 - 1206), książę Lotaryngii
│ │ │ │ │ │ ├─> Judyta (ok. 1150 - 1201)
│ │ │ │ │ │ │ ~ Bernard III (1140 - 1212), książę Saksonii
│ │ │ │ │ │ └─> Elżbieta (ok. 1150 - 1209)
│ │ │ │ │ │ ~ Sobiesław II (1128 - 1180), książę Czech 1173 - 1178
│ │ │ │ │ │ ~ Eudoksja, córka Izjasława II księcia kijowskiego
│ │ │ │ │ │ ├─> Bolesław (1159 - 1195)
│ │ │ │ │ │ ├─> Mieszko Młodszy (ok. 1160 - 1193)
│ │ │ │ │ │ ├─> Salomea (1162 - 1183)
│ │ │ │ │ │ │ ~ Racibor (1160 - 1183), syn księcia zachodniopomorskiego Bogusława I
│ │ │ │ │ │ ├─> Władysław III Laskonogi (ok. 1165 - 1231) panował 1202-1206 i 1228 - 1231
│ │ │ │ │ │ └─> Anastazja (ok. 1170 - 1240)
│ │ │ │ │ │ ~ Bogusław I (ok. 1130 - 1187), książę pomorski
│ │ │ │ │ ├─> Dobronega Ludgarda (1129 - 1146)
│ │ │ │ │ │ ~ Dytryk Wettyn (1142 - 1185), margrabia dolnołużycki
│ │ │ │ │ ├─> Henryk Sandomierski (ok. 1130 - 1166)
│ │ │ │ │ ├─> Judyta (1131 - 1170)
│ │ │ │ │ │ ~ Otton I (1126 - 1184), margrabia brandenburski
│ │ │ │ │ ├─> Agnieszka (1137 - 1182)
│ │ │ │ │ │ ~ Mścisław III Chrobry (zm. 1170), wielki książę kijowski
│ │ │ │ │ └─> Kazimierz II Sprawiedliwy (1138 - 1194), panował 1177-1194
│ │ │ │ │ ~ Helena znojemska (ok. 1141 - 1202)
│ │ │ │ │ ├─> Kazimierz (1164 - 1167)
│ │ │ │ │ ├─> Bolesław (1168 - 1182)
│ │ │ │ │ ├─> Leszek Biały (1186 - 1227), panował 1206 - 1227
│ │ │ │ │ ├─> Konrad I mazowiecki (1187 - 1247), panował 1231 - 1233, książę mazowiecki i kujawski od 1200
│ │ │ │ │ └─> Anastazja
│ │ │ │ │ ~ Wsiewołod Czermny (zm. 1215), książę czernihowski
│ │ │ │ ├─>Świętosława (ok. 1046 - 1126)
│ │ │ │ │ ~ Wratysław II (1032 - 1092), książę Czech od 1061, król od 1085
│ │ │ │ ├─>Mieszko (1045 - 1065)
│ │ │ │ └─>Otto (1047 - 1048)
│ │ │ ├─>nieznana z imienia (zm. po 1052)
│ │ │ │ ~ Bela I (1020 - 1063), król Węgier od 1060
│ │ │ └─>Gertruda (ok. 1025 - 1108)
│ │ │ ~ Izjasław I (1024 - 1078), wielki książę kijowski od 1054
│ │ └─>Otto (zm. 1033)
│ └─>Świętosława
│ ~ Eryk Zwycięski (935 - 994), król Szwecji
│ ~ Swen Widłobrody (ok. 960 - 1014), król Danii od 987
└─>Czcibor (zm. po 972)

tylko to znalazłem nie wiem czy to bedziesz miał dobre
1 5 1
2009-09-11T17:01:11+02:00
Http://www.poczet.com/pierwsi.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_genealogiczne_Piast%C3%B3w

http://www.ornatowski.com/images/piastowie.jpg

;)