Pocisk o masie 10kg wylatuje z lufy karabinu z szybkością 600m/s. Oblicz szybkość odskoku karabinu podczas wystrzału, zakładając, że masa karabinu wynosi 4kg.
Proszę o całe rozwiązanie a nie tylko wynik.
Bardzo pilne!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-16T20:01:21+01:00
Dane są nierealne ale rozwiązuję wg nich.

m₁-masa pocisku = 10kg
m₂-masa karabinu = 4kg
v₁-prędkość pocisku = 600 m/s
v₂- prędkość odskoku karabinu = ?

prawo zachowania pędu
m₁v₁=m₂v₂
10*600=4*v₂
6000=4*v₂
v₂=1500m/s