Zad.1. Tata Ali dojeżdża do pracy Maluchem.1 litr benzyny kosztuje 3,1 zł a samochód spala 6 litrów paliwa na 100 km.Do pracy ma 34 km. Jaki jest miesięczny (22 dni robocze) koszt dojazdów taty Ali do pracy ?
Prosze o rozwiązania!!!

zad.2.Kapitały wspólników w firmie są nastepujace: A ma 24000 zł ; B ma 36000 zł ; a C ma 40000 zł.Firma uzyskala 12 500 zł dochodu, który nalezy podzielić w takim stosunku w jakim sa udziały poszczególnych wdpólników. Oblicz, ile zlotych otrzyma każdy z uczestników tej formy.
Prosze o rozwiązania!!!

zad.3 Notes i dwa ołówki kosztują 7 zlotych. Zalezność tę mozna przedstawić róznaniem x+2y=7 która z podanych par liczb spełnia warunki zadania?
A) (1,2) B) (2,3) C) (5,1) D) (3,3)

zad.4 Pan Nowak kupił na raty telewizor za 2000 zł. Splacił juz 80% ceny telewizora. Jaka kwota zostala mu jeszcze do spłacenia?
Prosze o wszystkie działania i rozwiazania!!!

Bardzo proszę o odpowiedzi:):)


3

Odpowiedzi

2009-09-11T16:29:36+02:00
Zad. 1
34*2*22=1496
14,96*6=89,76
89,76*3,1=278,163

Zad. 2
A - 12.500zł*0,24=3.000zł
B - 12.500zł*0,36=4.500zł
C - 12.500zł-(3.000zł+4.500zł)=12.500zł-7.500zł=5.000zł.

Zad. 3
B)

Zad. 4
2.000*0,8=1.600
2.000zł-1.600zł=400zł
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-11T16:46:27+02:00
Zad.1
1 l - 3,1 zł - koszt 1 l paliwa
6 l - tyle samochód spala paliwa na 100 km
34 km - tyle tata jedzie do pracy


22*34*2 = 1496 km - tyle km przejeżdża tata przez miesiąc

1494:100 = 14,94
14,94*6 = 89,64 l- tyle spala samochód paliwa w ciągu miesiąca

89,64 * 3,1 = 277,884 zł - tyle zapłaci tata za paliwo

Odp.:Koszt dojazdów taty Ali wynosi 277,884 zł

Zad 2.
A - 24000 zł - kapitał A
B - 36000 zł - kapitał B
C - 40000 zł - kapitał C

Suma kapitałów A, B, C
24000+36000+40000 = 100000zł

12500 zł - zysk firmy

24% - procent kapitału A
36% - procent kapitału B
40% - procent kapitału C

12500*24% = 12500*24/100 = 125*24 = 3000 - zysk A
12500*36% = 12500*36/100 = 125*36 = 4500 - zysk B
12500*40% = 12500*40/100 = 125*40 = 5000 - zysk C

Odp.: A zyskał 3000 zł, B zyskał 4500 zł, C zyskał 5000 zł

Zad. 3
b)
x+2y=7
3+2*2 = 7
3+4=7
7=7
Spełnia warunki
c)
x+2y=7
5+2*1=7
5+2=7
7=7
Spełnia warunki

Zad. 4
100%-80% = 20%
2000 * 20% = 2000*20/100 = 2000*1/5 = 400 zł
Odp.: Panu Nowakowi zostało do spłaty 400 zł
1 5 1
2009-09-11T16:48:23+02:00
Ad 1)
1l benzyny - 3,1zl
6l benzyny - 100km
droga dom->praca i z powrotem - 68km
miesiac - 22 dojazdy

68% * 6l = 4,08l - ilosc benzyny spalanej dziennie na dojazd
4,08 * 3,1 = 12,648zl = dokladny dzienny koszt paliwa
12,648 * 22 = 278,256zl - calkowity koszt

dodatkowo potrzebujemy przyblizenia do 2 miejsca po przecinku aby bylo zgodnie z waluta w zadaniu

odp: Tata Ali potrzebuje 278,26zl miesiecznie na paliwo.


ad 2)
Kapital A - 24 000zl
Kapital B - 36 000zl
Kapital C - 40 000zl

Dochod firmy - 12,500 zl

zadanie mozna rozwiazac w ten sposob:

24 000 + 36 000 + 40 000 = 100 000zl

100 000zl - 100%
100 000zl / 100 = 1000zl - 1%
12 500zl / 100 = 125zl

zgodnie z tymi obliczeniami, na kazdy 1% kapitalu wlozonego w firme czyli na kazde 1000zl przypada 125zl zarobku, tak wiec:

Wspolnik A zarobil 24* 125 = 3 000 zl
Wspolnik B zarobil 36* 125 = 4 500 zl
Wspolnik C zarobil 40* 125 = 5 000 zl

spr. 3000+4500+5000 = 12500zl zarobku.


ad 3)
Odp: C)
gdyz
x = 5
y = 1
x+ 2y = 7 <=> 5 + 2 = 7

ad 4)
koszt telewizora - 2000zl
spacil 80% wiec pozostalo mu do splacenia 20%
zatem: 20% z 2000 = 20/100 * 2000 = 20*20 = 400zl
1 5 1