Odpowiedzi

2012-07-08T17:20:20+02:00

Cóż to za Dziecię słodko śpi Na sianie,

 w twardym żłobie?

 Aniołów pieśń dla Niego

brzmi Wśród pól w tej nocnej dobie.
To, to jest Chrystus Pan,

 Co ludziom z nieba został dan.

 Śpiesz, śpiesz Mu oddać cześć!

To Jezus, Syn Maryi.
Przynieście Jemu dary swe,

 Królowie i wieśniacy!

Przez Niego Bóg zbawienie

śle Dzisiejszej dziwnej nocy.
Brzmij, brzmij ma pieśni chwał,

 Bóg grzesznym ludziom Zbawcę dał!

 Cud! Cud! Bo w żłobie śpi

 Dzieciątko, Syn Maryi.

3 5 3