Piotr Skarga" Kazanie wtóre o miłości ku ojczyżnie i o pierwszej chorobie Rzeczpospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyżnie"
pytania...
1)Wyjaśnij, o której z chorób Rzeczpospolitej jest mowa w tym kazaniu.
2) Wskaż cel tego kazania.
3)Przedstaw w jaki sposób kaznodzieja argumentuje konieczność poświęcania się miłości ku ojczyżnie.
4)Zinterpretuj topos ojczyzny-okrętu. Wyjaśnij jakie podobieństwa między losem zagrożonej ojczyzny a tonącym okrętem dostrzega Piotr Skarga.
Proszę o szybką odpowiedz:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-11T21:52:03+02:00
1) W tym kazaniu jest mowa o chorobie Rzeczypospolitej, którą jest nieżyczliwość ku ojczyźnie.
2) Celem tego kazania jest wzbudzenie miłości do ojczyzny.
3) Kaznodzieja argumentuje konieczność poświęcania się miłości ku ojczyżnie, mówiąc o tym jaka Rzeczpospolita jest nieżyczliwa.
4) Ojczyzna jest miejscem gdzie ludzie powinni sobie pomagać, przebywać z sobą i czuć się bezpiecznie. Okręt także jest takim miejscem. Gdy zaczyna tonąć każdy myśli o sobie i boi się. Tak samo jest z losem zagrożonej ojczyzny
32 3 32