Zad. 6. Do naczynia z wodą włożono sześcian wykonany z pewnej substancji. Uzupełnij zdania.

Sześcian_______________________________________________ w cieczy, ponieważ jego gęstość jest _______________ od gęstości cieczy. Przykładem substancji, z której może być zrobiony sześcian, jest ____________________.Zad. 7. Oblicz ciśnienie pod szklanką wody o masie 0,3 kg i polu powierzchni podstawy 35 cm². Wynik wyraź w N/cm². Wiedząc, że 1 N/cm² = 10 000 Pa, wyraź swój wynik w paskalach.


PROSZĘ Z DOKŁADNYMI OBLICZENIAMI!!! PILNE!!! WYBIORĘ NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:59:47+01:00
Zanurzył się,większa,ołów
21 3 21