Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T20:03:26+01:00
1. Powtórzenie tego samego wyrazu na początku kolejnych zdań lub wersów
2. Liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją
3. Przedstawienie w utworze epickim przebiegu życia wewnętrznego postaci, jej myśli, spostrzeżeń
4. Zaskakująca sprzeczność
5. Zabawność, śmieszność
6. Człowiek spokojny i opanowany
7. Nauka o symbolice obrazów
8. Zwolennik epikureizmu
9. Człowiek wyrzekający się wszelkich przyjemności i uciech życiowych
10. Inaczej hagiografia
11. Utwór okolicznościowy, prozaiczny lub wierszowany, najczęściej uroczysty
12. Odnoszący się do wszystkiego nieufnie, krytycznie
13. Lekceważy zasady, wartości
14. Podanie, mit lub opis pod mapą
2009-12-16T20:19:29+01:00
1.Co to jest celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu a początku kolejnych segmentów wypowiedzi
2.podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją
3.Jak nazywa się przedstawienie w utworze epickim przebiegu życia wewnętrznego postaci
4.Jak się nazywa sformułowanie zawierające efektowną, zaskakującą myśl, prowadzącą do wniosku sprzecznego z powszechnie uznawanymi przekonaniami
5.Jak nazwiemy kategorię estetyczną, określająca właściwości zjawisk zdolnych wywołać śmiech oraz okoliczności
6.
7.Jak nazwiemy dziedzinę badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych
8.Jak nazwiemy człowieka ceniącego ponad wszystko przyjemności i uciechy życia
9.