Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu:
a)ZnO + HBr ----------- ......... + ........
b)....... + ........ ----------- FeS + ........
c)Cr2O3 + H3PO4 ----------- ........ + .........
d)........... + ............ ------------ Mn3(PO4)2 + ..........
e)Al2O3 + ..... ----------- Al2(SO4)3) + .........

1

Odpowiedzi

2009-12-16T20:34:34+01:00
A) ZnO + 2HBr -----------> ZnBr₂ + H₂O
b) FeO + H₂S -----------> FeS + H₂O
c) Cr₂O₃ + 2H₃PO₄ -----------> 2CrPO₄ + 3H₂O
d) 3Mn0 + 2H₃PO₄ ------------> Mn₃(PO₄)₂ + 3H₂O
e) Al₂O₃ + 3H₂SO₄ -----------> Al₂(SO₄)₃+ 3H₂O