Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T20:02:42+01:00
Wstrzas pourazowy
Objawy wystepujace u poszkodowanych po wypadku zwane sa wstrzasem pourazowym. Przyczyna
moe byc duy krwotok, zmiadenie, złamanie, stłuczenie, oparzenie.
Objawy wstrzasu
Podstawowe objawy kadego wstrzasu pourazowego to:

* szybko słabnace, nawet niewyczuwalne tetno
* bladosc i ochłodzenie skóry
* zimny pot na powierzchni ciała
* płytki, przyspieszony oddech.
* niepokój poszkodowanego
* apatia i sennosc.

Łagodzenie objawów wstrzasu
Przy poczatkowych objawach wstrzasu poszkodowany raczej jest przytomny, ale objawy te moga
pogłebic sie na wskutek strachu, bólu czy zimna. Naley zatem starac sie wyeliminowac czynniki
powodujace ten wstrzas a w szczególnosci:

* zapewnic poszkodowanemu spokój
* osłonic przed zimnem
* zapewnic poszkodowanemu prawidłowy oddech
* opanowac krwotok
* załoyc opatrunek, lub unieruchomic złamanie
* ułoyc poszkodowanego na wznak z konczynami dolnymi uniesionymi ku górze.
* uspokoic psychicznie
* ewentualnie podac do picia ciepłe płyny - jesli poszkodowany przytomny
* szybko wezwac kwalifikowana pomoc medyczna.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T20:04:58+01:00
Strząs pourazowy jest zespołem zaburzeń pracy organizmu pod wpływem silnego urazu. Objawia się on poważnym spadkiem ciśnienia tętniczego, co prowadzi do niedotlenienia tkanek i ogólnego załamania sił życiowych całego organizmu. Wstrząs jest najczęściej spowodowany silnym urazem połączonym z utratą dużej ilości krwi i osocza (krwotoki, zmiażdżenia, duże złamania, oparzenia). Wstrząs jest zawsze bardzo niebezpieczny, a występowanie na spływie takich okoliczności, jak wychłodzenie organizmu, czy duża odległość od pomocy medycznej, jeszcze to zagrożenie zwiększają. Wstrząs objawia się najczęściej wstępnym podnieceniem (bezpośrednio po urazie), po którym chory staje się otępiały i obojętny wobec otoczenia. Tętno przyspiesza, ale jest słabo wyczuwalne. Na skutek spadku ciśnienia krwi może dojść do zniesienia reakcji źrenic na zmianę oświetlenia. Skóra blednie i sinieje. Temperatura ciała obniża się, chory może pokryć się tzw. ,,zimnym potem". Szczególnie brak reakcji na światło, rozszerzenie źrenic świadczy o sytuacji bardzo poważnej -- niedokrwieniu mózgu.

zapewnić choremu zupełny spokój,
ułożyć go płasko z nisko położoną głową, ewentualnie unieść kończyny dolne,
nie poruszać chorego bez potrzeby,
chorego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej,
we właściwy sposób udzielić pierwszej pomocy, łącznie z opanowaniem ewentualnego krwotoku zewnętrznego, nałożeniem opatrunku i unieruchomieniem,
zabezpieczyć chorego przed utratą ciepła,
wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, najlepiej karetkę reanimacyjną (R) w celu przewiezienia chorego do najbliższego szpitala.

wstrząs hipowolemiczny - spowodowany względnym lub bezwzględnym zmniejszeniem objętości krwi krążącej. Najczęstszą przyczyną jest masywny krwotok w wyniku urazu lub utrata płynu pozakomórkowego w przebiegu oparzeń. Do tej grupy należy również wstrząs anafilaktyczny, spowodowany zależną od immunoglobuliny E reakcją alergiczną oraz nie wyróżniane obecnie wstrząsy neurogenny czy urazowy;
wstrząs kardiogenny - spowodowany niewydolnością mięśnia sercowego, na przykład zawałem. Jego przyczyną mogą być także inne wady serca i arytmie.
wstrząs septyczny - uwarunkowany wieloczynnikowo, spowodowany uszkodzeniem przez cytokiny prozapalne wielu narządów, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe i wywołane tym zaburzenia metaboliczne;
Inne rodzaje wstrząsu mają znaczenie jedynie historyczne. Patofizjologicznie należą do jednej z wyżej wymienionych grup lub nie spełniają definicji wstrząsu jako takiego. Są to:
Wstrząs normowolemiczny - spadek ciśnienia krwi nie jest spowodowany jej fizyczną utratą.
toksyczny - spowodowany kontaktem z substancją czynną wywołującą nagły spadek ciśnienia.
anafilaktyczny - jego przyczyną jest anafilaksja, czyli nagły wyrzut histaminy spowodowany kontaktem z alergenem. Najbardziej znanymi przypadkami tego rodzaju wstrząsu jest reakcja na jad pszczeli. Osoby zagrożone anafilaksją powinny zawsze nosić przy sobie adrenalinę, gdyż w przypadku braku szybkiej pomocy wstrząs anafilaktyczny prowadzi do śmierci.
hemolityczny - jest skutkiem przetoczenia niezgodnej grupowo krwi.
pourazowy - może wystąpić po urazach głowy lub innych miejsc wstrząsorodnych.
neurogenny - najrzadsza forma wstrząsu - powoduje ją nagła dysfunkcja rdzenia kręgowego i następczy zanik nerwowej regulacji autonomicznej. Brak kontroli nerwowej nad ciśnieniem krwi powoduje rozkurcz naczyń i niedokrwienie.
endokrynologiczny - choroba Addisona, przełom tarczycowy
z niedotlenienia - hypoxia, anoxia
4 1 4