Prosze oprzetlumaczenie na polski ale nie z translatora


She was one of the best teenage surfers in the world, and was planning to become a professional surfer immediately after the attack she though. I need to get back to the beach and Will I lose my sponsors? Her friedns dind't see the attack and as Bethany started swimming back to the beach with one arm they thought at first that she was joking Then they saw the blood and quickly came to help.
The really incredible thing about Bethany is thatonly ten weeks later she was surfing again in a competition> less that a year after the accident she won first place in a surfing competition in hawaii. before the accident a lot of professional surfers thought that bethane was going to be the women's world champion. vere few of them have changed their opinion.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T20:05:45+01:00
Była jedną z najlepszych surferów nastolatek na świecie, a planuje się profesjonalnym surferem natychmiast po ataku ona jedna. Muszę wracać do plaży Czy stracę sponsorów? Jej przyjaciółmi 'patrz ataku, jak i Betanii rozpoczęła pływanie z powrotem na plażę z ramienia myśleli początkowo, że żartował Wtedy zobaczył krew i szybko doszedł do pomocy.
Naprawdę niesamowite rzeczy na temat Betanii jest thatonly dziesięć tygodni później był surfing ponownie w konkursie> mniej niż rok po wypadku roku zdobyła pierwsze miejsce w konkurencji surfingu na Hawajach. przed wypadkiem wiele profesjonalnych surferów myśl, że bethane miał być mistrzem świata kobiet. rzeczywiście kilka z nich zmienił zdania.
1 1 1
2009-12-16T20:11:31+01:00
Była to jedna z nastolatek Surferów najlepszych na świecie, planowała profesjonalnie z serferem. Natychmiast po ataku . Musi wracać na plaże Czy straci sponsorów? Jej przyjaciel z Betanii rozpoczą pływanie z powrotem na plażę , myśleli początkowo, Że żartował Wtedy zobaczył krew i szybko udzielił pomocy. Naprawdę niesamowite rzeczy na ten temat wiedział jak jest w Betanii Dziesięć tygodni pozniej była ponownie surfować w konkursie mniej niz rok po wypadku r zdobyła pierwsze miejsce w konkurencji surfingu na Hawajach. Przed wypadkiem wiele myśli o Serfowaniu profesjonalnym, Marzy Że Miał być mistrzem świata kobiet. Rzeczywiście Kilka z nich Zmieniłem zdania.

Troche nie dokładnie, ale nie umiem lepiej.. =)