1. W poniższych zdaniach skreśl błędne informacje .
Allel odpowiadający za powstanie mukowiscydozy jest RECESYWNY / DOMINUJĄCY.
Amniopunkcja to jedna z INWAZYJNYCH / NIEINWAZYJNYCH metod badań prenatalnych.
Terapia genowa polega na wprowadzeniu do komórek chorego obcego CHROMOSOMU / GENU .
Klony to organizmy o PODOBNYM / RÓŻNYM materiale genetycznym.
DNA znajduje się głównie w JĄDRZE KOMÓRKOWYM / BŁONIE KOMÓRKOWEJ.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób mutacja w materiale genetycznym bakterii może w korzystny sposób wpłynąć na jej życie.

6. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
badania prenatalne, mutacja genowa, choroby genetyczne, organizmy transgeniczne, mutacje, czynniki mutagenne

W prawidłowo zbudowanych genach nagle mogą pojawić się ............... . Większość z nich została wywołana przez ................ . Gdy zmianie ulegnie materiał genetyczny na poziomie DNA, mówimy o .................... . Mutacje często są przyczyną ............................ . Większość z nich można wykryć poprzez ............................... , jeszcze w okresie życia płodowego.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T20:14:57+01:00
1.recesywny, inwazyjnych, genu, podobnym, jądze komórkowym (amniopunkcja polega na pobraniu płunu owodniowego przez nakłucie powlok brzusznych, więc jest inwazyjna)
3.Bakterie poprzez wczepienieodpowiedniego genu może stać sie odporna na antybiotyk, co pozwoli jej żyć dłużej, i rozmnażać się.(można też dopisać że wtedy komorki potomne takze beda odporne na ten antybiotyk)
6.mutacje,czynniki mutagenne, mutacji genowej, chorob genetycznych, badania prenatlne