Odpowiedzi

2009-04-01T00:45:42+02:00
Dane R=6cm
r=3cm

Oblicz n, S1, S2 gdzie S1 pole duzej kuli S2 suma pol malych kul

V1=4/3πR³ obj duzej k.
V2=4/3πR³ obj malej k.

n=V1/V2=R³/r³ =(R/r)³=2³=8 Ilosc m. kul

S1=4πR²=144π m²
S2=8*4πr²=32*9π=288π m²

Czy pole powierzchni dużej kuli nie jest większe od sumy pól małych kulek?
jest 2 razy mniejsze