Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T20:18:34+01:00
Uprawy ziemniaka, chociaż gospodarstwa folwarczne wykorzystywały go do produkcji krochmalu, spirytusu i jako karmę dla zwierząt

Od połowy XIX w. następował rozwój chemii rolnej, która zwracała uwagę na problem zasad prawidłowego przechowywania i wykorzystania nawozów zwierzęcych oraz kompostu, torfu, szlamów, wapna czy nawozów zielonych.

Oprócz powszechniejszego wykorzystania coraz tańszych narzędzi (motyki, widły, kosy do traw a potem sprzętu zbóż, pługi, brony sprężynowe, kultywatory, obsypniki itp.), zaczęto stosować coraz bardziej wyspecjalizowane maszyny. Były to początkowo maszyny konne (kieraty, sieczkarnie, grabie, kosiarki, młocarnie, żniwiarki), a potem do ich napędu wykorzystano silniki parowe oraz stopniowo w XX w. silniki spalinowe i elektryczne. Zmiana siły pociągowej spowodowała zaniechanie wykorzystania najpierw wołów, a potem stopniowo koni, co zwiększyło wykorzystanie powierzchni uprawnej do wyżywienia ludności.
1 5 1