Odpowiedzi

2009-12-16T20:16:45+01:00
1.przedstawienie projektu ustawy
2.projekt trafia do odpowiedniej komisji sejmowej, gdzie jest analizowany
3.na plenarnym posiedzeniu sejmu posłowie dyskutują i proponują poprawki
4.następnie są głosowania:
-najpierw głosuje się wszystkie poprawki
-potem głosuje się cały projekt
5.uchwalony projekt ustawy trafia do senatu (senat może zaakceptowac ustawe, odrzucic albo wnieśc poprawki)
6.sejm może odrzucic poprawki senatu bezwzględną większością głosów w innym wypadku pozostaje w wersji ustalonej przez senat
7.Nowa ustawa trafia do prezydenta
prezydedn może:
-zawetowac ustawe
-podpisac ustawe
-może skierowac ją do Trubunału Konstytucujnego.
1 1 1
2009-12-16T20:17:34+01:00
Projekty ustaw tworzą: Partie Polityczne posiadające mandaty w sejmie, projekt ustawy mogą wnieść obywatele pod warunkiem ze zbierze sie 100 tyś osób ( nie jestem pewien) Gdy projekt zostanie zakończony ustawa trafia na głosowanie, gdy zostanie zaakceptowana trafia do Senatu. Gdy Senat pomyślnie przegłosuję ustawa trafia na biurko prezydenta. Prezydent podpisuje ustawę lub zgłasza weto. Po podpisaniu ustawy trafia ona do wydruku w dzienniku ustaw.
1 1 1