1. wymień cechy demokracji Ateńskiej i jej głównych twórców
2. przedstaw przyczyny najważnejszych bitew pomiędzy Grecją i Persją
3.Wyjaśnij pojęcia
polis
hoplita
strateg
Tyrania
Oligarchia
Ostracyzm
4. czy Aleksander wielki zasłużył na miano wielkiego
5. kim byli
Sofakles
Filip 2
Poliklet
Platon

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T20:25:32+01:00
1. Główni twórcy demokracji to: Perykles i klejstenes.
-zgromadzenia ludowe eklezja
-wybory poprzez głosowanie
-uchwalanie ustaw
2. Persowie zdobyli Azję Mniejszą co wśród polis wszczęło bunt.
3.polis-greckie państwo miasto
hoplita-wojownik Grecki
strateg-dowódca armii
tyrania-samozwańcze okrzyknięcie się władcą
oligarchia-sprawowanie władzy przez niewielką grupę ludzi
ostracyzm-wygnanie z miasta za pomocą głosowania
4. Tak
5. Sofokles-tragediopisarz
Filip 2-władca Macedonii
Poliklet-rzeźbiarz
Platon-filozof grecki

1 5 1
2009-12-16T20:28:19+01:00
1 Każdy obywatel miał prawo do głosowania lub zgłoszenia ustawy na zgromadzeniu ludowym. Na eklezji zbierało się kilkanaście razy w roku od 6 d0 40 tysięcy obywateli. jej głównym twórcą był Perykles.
2Persja zajełaj już całą Azję mniejszą jednak brakowało im joni Jonowie nie uznawali zwierzchnictwa Persji więc wybuchł bunt. Bunt został stłumiony lecz w czasie walki Jonom udzielili pomocy Ateńczycy. Persowie uznali źe aby mieć jonię muszą podbić grecję.
Bitwy
490 pne pod Maratonem
480pne pod Termopilami
480 p ne pod Salaminą
pod Plateiami

3polis miasto greckie obejmujące miasto oraz tereny otaczające.
hoplita żołnierz grecki nazwa pochodzi od jego tarczy hoplonu

strateg pełnił najważniejsze funkcje w państwie a wczasie walki dowodził armią oraz flotą

tyrania
w państwach-miastach starożytnej Grecji forma rządu powstała w wyniku
zamachu stanu.
Oligarchia, forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi. Najczęściej ludzie ci wywodzili się z arystokracji

Ostracyzm, sąd skorupkowy (z greckiego ostrakon - "skorupka gliniana"),

5
Sofokles tragediopisarz grecki, jeden z trzech wielkich tragików starożytnych

Filip II, zwany Macedońskim (ok. 382-336 p.n.e.), najmłodszy syn króla Amyntasa.
Poliklet (ok. 450-415 p.n.e.), rzeźbiarz grecki, jeden z najwybitniejszych kontynuatorów tradycji doryckiej.
Platon (ok. 427-347 p.n.e), filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem
1 5 1