Pomocy z matmą :D Zadania z zastosowaniem pitagorasa Proszę nie podawać samych wyników tylko cale przykłady :D
1 Gdy wiał silny wiatr halny drzewo o wysokości 20 m złamało sie w ten sposób że jego czubek dotkną ziemi w odległości 6m od pnia Oblicz na jakiej wysokości od ziemi drzewo zostało złamane.
2 Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 4 i 8 Oblicz długość wysokości tego trójkąta opuszczonej na przeciwprostokątną .
3 W pewnym trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 16 cm a wysokość jest o 4cm krótsza od ramienia.Oblicz pole trójkąta.
4 Pole trójkąta równoramiennego jest równe 48cm2 a podstawa ma długość 12cm Oblicz obwód tego trójkąta .

1

Odpowiedzi

2009-12-16T20:23:52+01:00
1. a²+b²=c²
c²= 20m.
a²= 6m.
6²+b²=20²
400-36=364
√364≈19