Matma (algebra)
1.Za pomocą którego wyrażenia przedstawiono sześcian liczby x zmniejszony o 6?

A. 3x - 6 B. 3(x - 6) C. x"'(do 3 potęgi) - 6 D. (x-6)"' (do 3 potęgi)

2. Dane są cztery liczby dodatnie, z których pierwsza to x, kazda następna jest 2 razy wieksza od poprzedniej. Ich suma wynosi:

A. 4x + 14 B. 4x + 16 C. 8x D. 15x

3. Kasia dostała x złotych, wydała czwartą część i 4 zł. Zosatało jej złotych:

A. x-4 B. 1/4x - 4 C. 0,25x + 4 D. 3/4x - 4

4. W którym podpunkcie poprawnie zredukowano wyrazy podobne?

a) 2x - 5,6 + 2x - 0,4 = 4x - 5,2
b) 0,5a"(do 2 potegi) - a - 1 1/2a"(do 2 potegi) - a = -2a - a"(do 2 potegi)
c) -y + 4x -y - 4x = 0
d) -7p + 7,2m + 7p - 1/5m + 7 = 7m + 7

A. tylko w b) B. w b) i d) C. tylko w d) D. w c) i d)

Proszę o pełne wyliczenia :) ( podrecznik "nie tylko wynik" zad czas na test/ 121(P) KL. I gim)

1

Odpowiedzi

2009-12-16T20:28:47+01:00
1. c. ponieważ: sześcian x =x³ sześcian liczby x zminiejeszony o 6 to: x³-6
2.d. ponieważ: x+2x+4x+8x=15x
3.b ponieważ: czwarta część x= 1/4x i wydała jeszcze 4 złote czyli: 1/4x-4
4.tylko w d) tu nie potrzeba obliczeń