Przekształć każde podane zdanie tak,by zakończenie czasownika znalazło sie przed czasownikiem
a)my szynko przyśliŚMY,ale wy już pojechaliŚCIE.
Może zgubileŚ ten możyk,kiedy przeskiwaliŚMY przez płot.

b)On wiedział ,że bardzo chcieliŚMY zgody.
Powiedziała ,że byliŚCIE grzeczni
Kiedy rozmawialiŚMY o tym,że robiliŚCIE, ty zaprzeczyłaś

2

Odpowiedzi

2009-09-11T19:05:47+02:00
A) Myśmy szybko przyszli,ale wyście już pojechali.
Możeś zgubił ten nożyk, kiedyśmy przeskakiwali przez płot.

b) On wiedział,że bardzośmy chcieli zgody.
Powiedziała, żeście byli grzeczni
Kiedyśmy rozmawiali o tym, żeście robili, ty zaprzeczyłaś.
5 4 5
2009-09-11T19:21:15+02:00
A)my szynko byśmy przyszli,ale wy już byscie pojechali.
Może zaginął ten możyk,kiedy przeskiwaliŚMY przez płot.
3 2 3