Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T09:47:48+01:00
Patriotyzm,słowo znane każdemu,lecz często nadużywane.Czym tak naprawdę we współczesnych czasach jest patriotyzm i czy w ogóle jeszcze mamy z nim do czynienia?Czym powinien być patriotyzm?W czystej postaci to postawa afirmacji,czci miłości ojczyzny wraz z gotowością pracy dla niej,poświęcenia i obrony.To pojęcie jedna odnosić się może do wielu dziedzin życia np. wspólnoty rodzinnej,narodu,państwa,świata,cywilizacji oraz religii.
Kiedyś najważniejszą rolę pełnił patriotyzm narodowy,przejawiający się poczuciem szczególnej więzi człowieka z narodem,lecz dzisiaj ustępuje on miejsca patriotyzmowi cywilizacyjnemu,duchowo - religijnemu.

Na postawę patriotyczną składa się wiele czynników które muszą wystąpić aby ta postawa była pełna i świadoma.Patriotyzm to nie tylko poglądy,strefa intelektualna ale przede wszystkim czyny i gotowość do poświęcenia.Patriotyzm powinien się kojarzyć również z szacunkiem dla narodowej przeszłości, tradycji i nieobojętności wobec czasów teraźniejszych. Patriotyzm dnia dzisiejszego to także troska o polityczne losy ojczyzny, ale jeszcze bardziej troska o rodzinę, poszanowanie własności prywatnej i społecznej, sumienne wykonywanie obowiązków w miejscu pracy, przedkładanie dobra wspólnego nad własne.Jaką drogę życiową musimy obrać aby stać się patriotą,co mamy czynić?Dojrzały patriotyzm wyraża się w bardzo osobisty i konkretny sposób.Wystarczy w życiu codziennym korzystać z tradycji wartości narodowych,przejawiać zainteresowanie historią własnego kraju.Troska o rozwój osobisty i rodzinny jest nie mniej ważna ,ponieważ biedna jest ta ojczyzna, w której wielu obywateli to ludzie uzależnieni, zniewoleni, niezdolni do podejmowania mądrych i odpowiedzialnych decyzji. Żyjemy w cywilizacji, którą można nazwać nie tylko cywilizacją śmierci, ale także cywilizacją uzależnień i zniewoleń. Współczesny Europejczyk stał się niemal synonimem człowieka uzależnionego: od alkoholu, nikotyny, narkotyków, od telewizji, pornografii, Internetu, od ciała, jedzenia, seksu, emocji, od dominującej ideologii i mody, od pieniędzy i przemocy, od różnych substancji, osób czy bodźców. W tej sytuacji ochrona wewnętrznej wolności jest przejawem nie tylko troski o własny los, ale także troski o ojczyznę. Tylko wewnętrznie wolni ludzie, idący za głosem sumienia i rozwagi mogą zbudować oraz obronić niepodległość swojej ojczyzny.Troszczmy się o rodzinę,ponieważ to rodziny w Polsce tworzą społeczeństwo i to jakie przykłady,wzorce postępowania przejmą po nas dzieci ,w takim społeczeństwie będziemy żyć.Chcemy przecież aby młode pokolenie było pokoleniem ludzi mądrych,wartościowych.Aktywność zawodowa jest nie mniej ważna,bowiem zagrożona i zależna od pomocy i wpływów innych krajów staje się ojczyzna biedna,w której obywatele nie pracują,są źle wykształceni,bierni co hamuje rozwój gospodarczy,ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy sytuacją narodu i poszczególnych obywateli a sytuacją ojczyzny.

Dbajmy o ojczyzną każdego dnia wypełniając swój obywatelski obowiązek bycia człowiekiem interesującym się sytuacją ekonomiczną,gospodarczą,społeczną oraz polityczną.Każdy z nas może być patriotą tylko musi uwierzyć że pomimo zmian które nastąpiły w realizacji tej postawy tak samo dziś jak i kiedyś ma ona przynosić pożytek dla nas jak i dla innych ludzi,który razem z nami tworzą społeczeństwo.
6 3 6