Odległość punktu P od prostej K jest równa 3 cm. Zaznacz na prostej k punkty A,B,C,D,E,F tak aby : trójkąt ABP był prostokątny, trójkąt CDP ostrokątny a trójkąt EFP rozwartokątny i każdy z tych trójkątów miał pole róne 6 cm²

1

Odpowiedzi

2009-12-16T21:06:39+01:00
Narysuj prostą k (co najmniej 20cm). Zaznacz punkty A,B,C,D,E,F w odległości od siebie 4cm, dokładnie nad punktem B zaznacz punkt P i gotowe.

Dlaczego? Bo: każdy trójkąt będzie miał tą samą podstawę i tą samą wysokość (4*3:2= 6cm kwadratowych)

Własności tez zostaną zachowane: trójkąt ABP będzie prostokątny, trójkąt CDP ostrokątny a trójkąt EFP rozwartokątny
5 1 5