1.Pole równoległoboku wynosi 11cm kwadratowych,a podstawa 4 cm. Oblicz wysokosc równoległoboku opuszczoną na dany bok.
2.W prostokącie przekątne przecinają się pod kątem 70 stopni.
Pod jakimi kątami są nachylone do boków tego prostokąta?

Obliczenia prosze:*
daje najj...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T13:09:17+01:00
Zad.2
Przekątne z bokami tworzą trójkąty równoramienne. Suma kątów trójkąta 180 stopni.
2x+70=180
2x=110
x=55 stopni
kąt dopełniający: 90-55=35 stopni