Wśród podanych symboli pierwiastków chemicznych wskaż ten , który:
a.)najłatwiej oddaje elektrony
b.)najłatwiej przyjmuje elektrony
Opisz te pierwiastki podając nazwy , symbole , numery grup i okresów , masy atomowe..
11Na , 37Rb , 4Be , 13Al , 15P , 17Cl

bardzo pilne!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T22:32:11+01:00
A.)najłatwiej oddaje elektrony 11Na , 37Rb , 4Be
b.)najłatwiej przyjmuje elektrony 13Al , 15P , 17Cl

₁₁Na nazwa:sód
symbol:Na
nr.okresu:3
nr.grupy:1
m.atomowa:22,99

₃₇Rb nazwa: rubid
symbol: Rb
nr. okresu:5
nr. grup:1
m.atomowa:85,47

₄Be nazwa: beryl
symbol: Be
nr. okresu:2
nr. grupy:2
m.atomowa:9,01

₁₃Al nazwa: glin
symbol: Al
nr. okresu:3
nr.grupy: 13
m.atomowa:26,98

₁₅P nazwa: fosfor
symbol: P
nr.okresu:3
nr. grupy:15
m.atomowa: 30,97

₁₇Cl nazwa: chlor
symbol: Cl
nr. okresu:3
nr. grupy: 17
m.atomowa:35,45
72 1 72