1.określ czym zajmuje sie chemia organiczna i nieorganiczna
2.Co to jest Alotropia ? wymień odmiany alotropowe wegla
3.Co to są weglowodory? podaj ogólny wzór
4. Podaj wzór sumaryczny i strukturalny metanu i wymień jego wlaściwości
5.Na czym polega spalanie całkowite,półspalanie,i spalanie nie całkowite na przykładzie metanu
6.Podaj Definicje szeregu Homologicznego
7.Podaj skład gazu ziemnego i jego zastosowanie. jak należy sie z nim obchodzić
8.Podaj wzory sumaryczne i struktralne eteru i etynu.wymień najważniejsze właściwości i zastosowanie
9Podaj definicje polimeryzacji.monomeru i polimeru
10.Podaj ogólne wzory dla alkenów i alkinów
11.Podaj wzory i nazwy weglowodorów do pieciu atomów wegla w cząsteczce
12.Co się dzieje z wodą bronową(lub roztworem manganianu(VII potasu) wobec weglowodoru nasyconego i wobec mienasyconego

Zadanie jak najszybciej a najlepiej to jeszcze dzisiaj, teraz w nocy bo na jutro mam do szkoły przynieść.

1

Odpowiedzi

2009-04-01T12:55:13+02:00
1. Chemia organiczna zajmuje się badaniem właściwośći związków pochodzenia nieorganicznego nastomiast chemia organiczna bada związki organiczne czyli powszechnie występujące w organizmach żywych.
2. Jest to zdolnośc występowania pierwiastka w różnych postaciach krystalicznych, przykładem jest węgiel, który wsytepuje w postaci diamentu, grafitu i fulerenu.
3. Sa to związki zawierające w cząsteczkach atomy węgla i wodoru, ogólny wzór:
CxHy
4. Sumaryczny: CH₄,
strukturalny: H
I
H - C - H
I
H
wlasciwosci: bezwonny, bezbarwny gaz, nierozpuszczalny w wodzie
5. Spalanie jest to reakcja związku z tlenem.
Całkowite czyli metal utlenia się do konca (calkowicie) do CO₂:
CH₄ + 2 O₂ → CO₂ + 2 H₂O
W półspalaniu powstaje tlenek węgla:
2 CH₄ + 3 O₂ → 2 CO + 4 H₂O
W spalaniu niecalkowitym powstaje wegiel (sadza):
CH₄ + O₂ → C + 2 H₂O
6. Jest to szereg związkow organicznych, w których dwa sąsiednie różnią się miedzy sobą o grupę CH₂
7. Jest to mieszanina węglowodorów gazowych jak propan, czy butan, wykorzystuje sie go do ocieplania budynkow, jest łatwopalny dlatego nalezy obchodzic sie z nim ostroznie.
8. Eten - C₂H₄ - stosowany do produkcji reklamowek, rur, pojemnikow plastikowych
Etyn - C₂H₂ - otrzymuje sie z niego kwas octowy, stosowany w palnikach acetylenowo-tlenowych do spawania metali.
Sa to gazy bezbarwne, bezwonne.
9. Pomieryzjacja jest to proces polegajacy na laczeniu monomerow w dlugie lancuchy zwane polimerami. Monomer to część polimeru.
10.
alkany: CxH2x
alkiny: CxH(2x-2)
11. matan, etan, propan, butan, pentant, eten, propen, buten, penten, etyn, propyn, butyn. pentyn
12. W przypadku weglowodoru nasyconego brak objawow r-cji, przy weglowodorze nienasyconym - odbariwienie w przypadku obu r-rów.
2 5 2