Jakie części mowy są wyrazy użyte w wypowiedzeniach, określ też część zdania. tylko dokładnie wszystkie wyrazy.

Zakochana księżniczka często wspominała odważnego rycerza.
Nauczycielka gimnazjum wyprowadziła piątą klasę na boisko szkolne

2

Odpowiedzi

2009-12-16T20:37:53+01:00
Zakochana księżniczka często wspominała odważnego rycerza.
po kolei wyrazy:przymiotnik(przydawka), rzeczownik(podmiot), przyimek(okolicznik sposobu), czasownik(orzeczenie), przymiotnik(dopełnienie), rzeczownik(dopelnienie)

Nauczycielka gimnazjum wyprowadziła piątą klasę na boisko szkolne.

rzeczownik(podmiot), rzeczownik(przydawka), czasownik(orzeczenie), liczebnik(przydawka), rzeczownik(dopelnienie blizsze), partykuła(-), rzeczownik(okolicznik), imiesłów przymiotnikowy bierny(przydawka)
2009-12-16T21:44:28+01:00
cz. mowy cz.zdania
zakochana- przymiotnik , przydawka
księżniczka-rzeczownik, podmiot
często- przysłówek częstotliwości, okolicznik czasu
wspominała- czasownik, orzeczenie
odważnego- przymiotnik, przydawka
rycerza- rzeczownik, dopełnienie

nauczycielka- rzeczownik, podmiot
gimnazjum- rzeczownik,dopełnienie
wyprowadziła-czasownik, orzeczenie
piątą-liczebnik, przydawka
klasę-rzeczownik, dopełnienie
na boisko-wyrażenie przyimkowe, okolicznik miejsca
szkolne- przymiotnik, przydawka