Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T20:34:55+01:00
1. problemy polityczne wewnątrz Rzeszy Niemieckiej
2. działania dynastii Habsburgów
3. sytuacja na Węgrzech i w Czechach, które wchodziły w skład państwa Habsburgów
4. ogólne rozbicie Europy w wyniku reformacji, podział na państwa katolickie i protestanckie
5. powołanie do życia w 1608 roku Unii Ewangelickiej
6. powołanie Ligii Katolickiej

krócej sie nie da ;)
2009-12-16T20:40:11+01:00
1.W XVII wieku w Rzeszy Niemieckiej władzę pełniła dynastia Habsburgów. Byli to katolicy, którym zależało na zjednoczeniu kraju
2. Dążenia Habsburgów wywołały sprzeciw wśród protestanckich książąt.
3. Zawiązali oni tzw. Unię Ewangelicką (Protestancką) (1608 r.).
4.Liga szybko zdobyła poparcie w Holandii i we Francji, która za wszelką cenę dążyła do rozerwania okrążającego ją ze wszystkich stron pierścienia państw habsburskich
5.Z czasem po stronie obozu protestanckiego opowiedziały się też Dania i Szwecja.
6.W odpowiedzi na poczynania protestantów, katolicy zorganizowali Ligę Katolicką (Świętą). Zyskała ona poparcie Hiszpanii,Polski, ale nie wzięła ona bezpośredniego udziału w wojnie.
7.Wiosną 1618 roku Czesi zwołali wbrew cesarzowi zgromadzenie. 23 maja 1618 roku protestancka delegacja udała się na zamek praski w Hradczanach. Doszło tam do wielkiej kłótni między przedstawicielami cesarza, a przybyłymi. W wyniku awantury, namiestnicy cesarscy zostali wyrzuceni przez okno.