Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T20:40:51+01:00
Mezopotamia, Persja, Azja Mniejsza,Macedonia,Egipt,Grecja:
Świat hellenistyczny został wchłonięty przez coraz silniejszy militarnie i prowadzący agresywną politykę Rzym albo, jak w ostatnim przypadku, nie wytrzymał naporu plemion koczowniczych z Azji Środkowej.Brak ściśle określonych granic i luźny (federacyjny) ustrój państwa, co sprawiało, że formowały się samodzielne władztwa,byli podporządkowani grecko-macedońskim namiestnikom (strategom).Jednak dziedzictwo kulturowe hellenizmu miało przetrwać znacznie dłużej, przejawiając olbrzymią atrakcyjność dla rzymskich elit.
4 4 4
2009-12-16T20:48:44+01:00

Państwa hellenistyczne ok. 250 r. p.n.e.
W ich skład wchodzą:
-Mezopotamia, Persja, Azja Mniejsza
-Macedonia
-Egipt
-Grecja
8 3 8