Jeden z produktów reakcji węgliku wapnia z wodą reaguje z:
a) tlenkiem węgla (IV) (dwutlenkiem węgla)
b) kwasem siarkowym (VI)
c) kwasem solnym
d) odpowiedzi a, b, c są prawidłowe.

reakcja do zadania:
CaC2+H2O ---> Ca(OH)2 + C2H2 (wodorotlenek wapnia i acetylen)... wszystkie cyfry w tej reakcji są oczywiście indeksami dolnymi ;)

Pionierem przemysłu petrochemicznego był:
a) Jędrzej Śniadecki
b) Zygmunt Wróblewski
c) Michał Lemonosow
d) Ignacy Łukasiewicz

1

Odpowiedzi

2009-12-16T23:24:19+01:00