Odpowiedzi

2010-03-16T16:31:23+01:00
1.ponowała nedza, głód i brakowało lekarstw a także odzierzy, ponieważ te wszystkie rzeczy dawano żołnierzom i ich brakowało.
2.1919r. w czerwcu oficjalnie skończył 1 wojnę światową
4.Zwana rewolucją październikową ;przejęcie przez partię bolszewiców władzy w Rosji zostało rozpoczęte w Piotrogrodzie 7 albo 8 listopada 1917 roku.
5.był totalitarnym ruchem politycznym, pozostającym u władzy we Włoszech od 1922 do 1943 roku. Jego przywódcą był Benito Mussolini. Podobne ruchy, takie jak nazizm, rozprzestrzeniały się w całej Europie i Ameryce Łacińskiej pomiędzy pierwszą, a drugą wojną światowa.
6. w niemczech 1933-1945