Czy ktoś mogłby mi to przetłumaczyc na polski? BYlabym wdzieczna.:]Santa's Arrival
Santa delivers presents to all good children and in accordance to tradition. The legend of the traditional hanging of the Christmas stocking began when Saint Nicholas dropped gold cions down a poor family's chimney and the cions landed in stockings hung by the fire to dry.

When Santa is out he also takes care of the animals at Christmas time. As legend has it, the animals are also visited by Santa to make sure that their are being taken care of. Even the Polar bears at the North Pole are waiting for Santa's arrival. The baby Polar bears, like little children can't wait for Santa to stop by on Christmas Eve, but just like with little children all around the world Santa only arrives after they fall asleep.

But like the wise cat, who knows that Santa will come as soon as they are asleep, is asleep early. However, this not trick for cats because as everyone knows that cats don't have a problem with going to sleep because this is their favorite past time.

Santa is always kind to all God's creatures. In addition to bring presents to all the children in the world, Santa also observes the European Christmas Eve tradition of placing grain outside for the wild animals. All year long Santa takes care of his reindeer herd and all the animal friends around his home by playing and feeding them and being kind and a friend to them.

2

Odpowiedzi

2009-12-16T20:50:55+01:00
*Santa's* Przybycie (transport) *Santa* dostarcza podarunki dla całych dobrych dziecci i w zgodzie do tradycji. *legend* tradycyjnego powieszenia (nachylenie) przechowywania Bożego Narodzenia zaczynał kiedy *Saint* *Nicholas* obniżył (obniżony; opuścił) złoto (złoty) *cions* na dół biedna rodzina *chimney* i *cions* wysadził (wylądował; wyładował; wysadzony; wyładowany) w przechowywani& wisiał (powiesił) przez ogień (pożar) suszyć (suchy; wysychać). Kiedy *Santa* jest poza on także ma się na baczności zwierząt przy czasie Bożego Narodzenia. Jak (ponieważ) *legend* ma to, zwierzęta także są odwiedzane przez *Santa* upewniać się co (żeby; który) ich są istnienie zadbał o. Nawet Polarny niesie przy Północnym Biegunie (polak) czekają na *Santa's* przybycie (transport). dziecko Polarny niesie, lubią mały (niewielka ilość; trochę) dziecci nie może czekać na *Santa* przerywać (zatrzymywać się; przerwa; zatrzymanie się) przez na Wieczorze (wigilia) Bożego Narodzenia, ale po prostu (dopiero co) jak (podobny do; podobnie do tego; upodobanie do) z mały (niewielka ilość; trochę) dziecci cały w całym świecie *Santa* tylko przybywa po tym, jak one zapadają w sen. Ale lubią mądrą kotkę, kto (który) poznaje co *Santa* będzie przybywać kiedy one są śpiąc, jest śpiąc wczesny (wcześnie). Jednak, ten (to) nie *trick* dla kotek dlatego że jak (ponieważ) wszelki (wszyscy) poznaje co kotki nie ma kwestia z chodzeniem spać dlatego że to jest ich ulubieńcem przeszły (przeszłość) czas (obliczać). *Santa* jest zawsze widok do całego Boga *creatures*. W dodatku do przynoszą podarunki dla całych dziecci w świecie, *Santa* także obserwuje (przestrzega) Europejską tradycję Wieczoru (wigilia) Bożego Narodzenia umieszczania ziarna poza (zewnątrz; zewnętrzny) dla dzikich zwierząt. Cały rok (roczny) długi (długo) *Santa* ma się na baczności jego *reindeer* stadta i cały zwierzęcy przyjaciele wokół jego domu przez granie i karmiący (jedzenie) one (oni) i będący (istnienie) widok (uprzejmy) i przyjaciel one (oni).

Przetłumaczałam na słowniku takze jest jak jest ;p moze troche trzeba pozmieniac ;p
2009-12-16T21:01:08+01:00
Santa Przyjście
Santa podarki podaje wszystkim dobrym dzieciom i w zgodzie do tradycji. Legenda tradycyjnego wisi Bożonarodzeniowego dostarczenia zaczęła się, kiedy Święty Nicolas przepuścił złoty pieniądz na dole komin biednej rodziny i pieniądz wylądowały w pończochach, powieszonych ogniem do posuchy.

Kiedy Santa - owo, że on również troszczy się o zwierzętach w Bożonarodzeniowy czas. Ponieważ legenda ma to, zwierząt również odwiedzają Santa, byle przekonać się to ich ar, że był wziętym frasunkiem. Nawet Białe niedźwiedzi w Północnym Biegunie czekają przyjścia Santa. Malutkie Białe niedźwiedzi, podobnie do strony malutkich dzieci nie może doczekać się Santa, byle zatrzymać się blisko na bożonarodzeniowej wigilii, ale tylko podobnie z malutkimi dziećmi wszędzie w światowym Santa tylko przybywa potem, jak oni zasypiają.

Ale podobnie do strony mądrego kota, kto zna, że Santa przyjdzie, jak tylko oni sypiają, sypia wcześnie. Jednak, nie to przyjęcie dla kotów, ponieważ, jak wiadomo, że koty nie mają problemu z usnął, ponieważ to ich ulubiony czas przeszły.

Santa jest zawsze dobry do istot całego Boga. Poza tym, byle naprowadzać prezenty do wszystkich dzieci w świecie, Santa również obserwuje Europejską tradycję bożonarodzeniowej wigilii rozmieszczenia ziarna dla dzikich zwierząt. Całe rok długi Santa troszczy się o jego stadzie renifera i wszystkich zwierzęcych przyjaciołach dookoła jego dom, grając i podając ich i dobry i przyjaciel do ich.