1Podaj wzory pół strukturalne:
metylocykloheksan
3-etylo-2,3-dimetylopentan
3-chloropent-1-yn
heks-1-en-3,5-diyn
3-chloro-2-metyloheks-1-en
2. Podaj nazwę związku narysowanego na tablicy
3.Narysuj 5 izomerów związku o wzorze numerycznym heksanu
4.Zapisz reakcje:
addycja H2O do etenu
polimeryzacja chloro etenu
addycja Hl do acetylenu
eliminacja C3H7OH
5.Oblicz ile cząsteczek karbidu należy użyć aby otrzymać 100g acetylenu
6.Oblicz ile dm3 metanu można otrzymac z 100g wodorotlenku sodu
7.Ile gramów metanu otrzymasz w reakcji, w której użyto 100g HCL

B

1Podaj wzory pół strukturalne:
metylocyklopropan
3-etylo-3,5-dimetylooktan
3-bromobut-1-yn
3,3-dibromoheks-1-en-4-yn
2,1-dibromobut-1-en
2.Podaj nazwę związku narysowanego na tablicy
3.4.Narysuj 5 izomerów związku o wzorze numerycznym heptanu
5.Zapisz reakcje:
addycja H2O do propenu
polimeryzacja etenu
addycja Br2 do acetylenu
eliminacja C2H5OH
5.Oblicz ile cząsteczek wody należy użyć aby otrzymać 100g acetylenu (reakcja z Karbidu)
5.Oblicz ile dm3 metanu można otrzymac z 100g octanu sodu
6.Ile gramów metanu otrzymasz ze 100g węglika glinu


Za dobre rowziązanie daje maxa,. oczywiście na kartce i zeskanowane lub zdjecie aparatem ale wyraźnie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T00:37:08+01:00
Grupa A rozwiązana całkowicie :)

Grupe B sam juz sobie zrobisz na podstawie rozwiązanej grupy A... powodzenia!