3 ZADANIA Z FIZYKI!! - 60 PKT!!!

1 - Oblicz czas swobodnego spadku metalowej kulki z wysokości 20m. Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g=10 m/s2 i pomiń opór powietrza. Zapisz obliczenia.

2 - W Widmie fal elektromagnetycznych fale radiowe są falami najdłuższymi.Jakiej długości fale elektromagnetyczne emituje stacja radiowa nadająca w Warszawie na częstotliwości f = 98,8 MHz

3 - Wyjaśnij dlaczego , aby otworzyć słoik z dżemem którego pokrywka typu "Twist" jest mocno przyssana , należy odwrócić go dnem do góry i zanurzyć pokrywkę w gorącej wodzie.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T20:56:37+01:00
1 )

Swobodny spadek ,to ruch jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej.Wysokość z jaką ciało spada obliczamy:
h = 1/2 *g*t^2 , skąd
t^2 = 2*h/g i dalej
t = pierwiastek z 2*s/g. Podstaw dane i będziesz mieć wynik.

t^2 ->oznacza t do potęgi drugiej.

1 1 1
2009-12-16T20:57:55+01:00
Znam odp tylko na pierwsze zadanie.
V początkowe =0m/s
s=20 m
g=10 m/s²
s=Vpoczątkowe x t +gt²/2
z przekształcenia powstaje wzór: t =√2s/g ( wszystko ma bć pod pierwiastkiem)
√2x20/10=t
t=√4
t=2[s]
1 1 1