Proszę o rozwiązanie krzyżówki:
1. Nitkowane struktury budujące ciało grzybów.
2. Jeden z grzybów, którego zarodniki powstają na końcach strzępek.
3.Przeprowadzają fermentacje alkocholową
4.Składnik ściany komórek grzybów
5.Symbioza np.borowika z dębem
6. Pasożyt zbóż tworzący przetrwalniki zwane sporyszem
7. antyiotyk uzyskiwany z grzybni pędzlaka
8. Inaczej oddychanie beztlenowe.

I wyjaśnij dlaczego (w jednym- dwóch zdaniach)
- porosty są nazywane organizmami pionierskimi
- porosty są wskażnikami zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki
(dajcie odpowiedzi chociaż na niektóre pytania)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T21:10:28+01:00
1.Strzępki
2.Pieczarki
3.Drożdże
4.Chityna
5.Mikoryza
6.Sporysz
7.Penicylina
8.Fermentacja

Porosty są nazywane organizmami pionierskimi ponieważ bardzo często biorą udział w pierwszych etapach osiedlania nowych podłoży.Mogą się osiedlać nawet na nagich skałach i biorą udział w ich rozkładzie.

pecjalna skala porostowa pozwala sprawdzić jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza.
porosty są bardzo delikatne, za ich pomocą nie możemy sprawdzić rodzaju zanieczyszczenia, jedynie jego stężenie.
porost znajdujące się w obszarze strefy zanieczyszczonej tlenkami siarki w bardzo krótkimi czasie obumierają.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T21:22:30+01:00
1. strzępki
2. pędzlak
3.drożdże
4. pączkowanie
5. chityna
6. mikoryza
6. Buławinka czerwona

7. penicylina

8. fermentacja
Porosty nazywane są organizmami pionierskimi ponieważ uczestniczą w pierwszych etapach kolonizowania nowych podłoży.
3 4 3