Odpowiedzi

2009-12-17T11:58:37+01:00
Województwo Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Jednym z bardziej perspektywicznych kierunków tworzenia miejsc pracy w sektorze usług rynkowych na terenie Lubelszczyzny jest rozwój turystyki. Aby go zapewnić należy podjąć działania w celu podniesienia jakości standardów i wyeliminowania braków w infrastrukturze turystycznej. W realizacji projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego, obiektów kultury oraz infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną województwa uwzględniony zostanie aspekt wpływu realizacji tych przedsięwzięć na rozwój gospodarczy i ekonomiczny danego obszaru. Dotyczy to np. podniesienia atrakcyjności miast pod względem dostępności do dóbr kultury, co przekłada się na atrakcyjność do zamieszkania i inwestowania. Jednocześnie wysoka jakość publicznych usług i obiektów kulturalnych i turystycznych sprzyja podnoszeniu atrakcyjności danego obszaru, wpływa na zwiększenie liczby turystów i lokalizowaniu przedsięwzięć sektora prywatnego. Poprzez realizację działań w ramach współpracy międzyregionalnej dotyczących organizowania imprez kulturalnych i turystycznych, szkoleń, seminariów, wydawaniu publikacji i biuletynów informacyjnych oraz aktywnej promocji w kraju i za granicą, w pełniejszym stopniu wykorzystana zostanie atrakcyjności turystyczna i inwestycyjna regionu oraz szanse jego rozwoju.
1 3 1