Wyznacz iloczyn.Podaj współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny otrzymanego wielomianu.
a)2x²(x³-3x²+7x+2)
b)-4x³(x³-2x+3)
c)⅔x²- ³/₂x+1)6x
d)(x+2)(4x²-3x+4)
e)(x²-½)(2x⁴-x+1)
f)(6-3x²-2x³)(x³-4)

1

Odpowiedzi

2009-12-17T22:01:40+01:00
Wyznacz iloczyn.Podaj współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny otrzymanego wielomianu.
a)2x²(x³-3x²+7x+2)=2x^5-6x^4+14x^3+4x^2
współczynnik przy najwyższej potędze :2,
wyraz wolny:0
b)-4x³(x³-2x+3)=-4x^6+8x^4-12x^3
współczynnik przy najwyższej potędze :-4,
wyraz wolny:0
c)⅔x²- ³/₂x+1)6x=4x^3-9x^2+6x
współczynnik przy najwyższej potędze :4,
wyraz wolny:0
d)(x+2)(4x²-3x+4)=4x^3-3x^2+4x+8x^2-6x+8=4x^3+4x+5x^2-6x+8
współczynnik przy najwyższej potędze :4,
wyraz wolny:8
e)(x²-½)(2x⁴-x+1)=2x^6-x^3+x^2-x^4+1/2x-1/2
współczynnik przy najwyższej potędze :2,
wyraz wolny:-1/2
f)(6-3x²-2x³(x³-4)=6x^3-24-3x^5+12x^2-2x^6+8x^3=
-2x^6-3x^5+14x^3+12x^2-24
współczynnik przy najwyższej potędze :-2,
wyraz wolny:-24
14 3 14