Zad 2
Rezystancjia uzwojenia silnika elektrycznego Rm=0,6(oma) prąd silnika I=30A.Oblicz straty mocy w silniku oraz energi w czasie 8h pracy silnika.


Zad 3
Bateria złozona z 8 ogniw połonczonych szeregowo zasila odbiornik o rezystancji R=500(oma).Siła elektromotoryczna kazdego ogniwa E0=1,5V.Oblicz wartość napięcia na odbiorniku, gdy rezystancjia wewnetrzna ogniwa a) Rw=1(oma), b) Rw= 5(oma)

1

Odpowiedzi

2009-12-17T10:35:26+01:00
1. P=U*I
U=I*R
P=I²*R=30²*0,6=540W
W=P*t=540W*8h=4320Wh=4,32kWh
2. Eb=n*Eo=8*1,5V=12V
a) Rw=1Ω
Rwb=n*Rw=8*1Ω=8Ω
I=E/(R+Rwb)
I=12V/(500Ω+8Ω)=0,024A
Uo=I*R=0,024A*500Ω=11,8V
b) Rw=5Ω
Rwb=8*5Ω=40Ω
I=12V/(500Ω+40Ω)=0,022A
Uo=0,022A*500Ω=11,1V